Kontakt

Vi som producerat materialet heter Elisabeth Isaksson och Monica Öhrn Johansson. Vi arbetar som lärare i bl.a. svenska som andraspråk på Karlskoga folkhögskola.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om eller synpunkter på materialet. Vi erbjuder också andra intresserade att hjälpa till att utveckla och komplettera materialet.


Elisabeth Isaksson
e-post: elisabeth.isaksson@folkbildning.net
Tel.: 0586 – 646 00 vx


Monica Öhrn Johansson
e-post: monica.ohrn.johansson@folkbildning.net
Tel. 0586 – 646 00 vx ,  070-487 02 19 mobil

Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga
Hemsida: www.karlskogafolkhogskola.se

Comments are closed.