Satslära

   När vi talar sätter vi ihop orden till meningar.
   Då kallar vi orden för satsdelar.
   En satsdel kan ha ett eller flera ord och satsdelarna kan
   byta plats med
   varandra efter vissa regler.
   Vilken satsdel ordet är beror på var i satsen det är placerat.

Comments are closed.