Att använda materialet

Materialet kan användas av både kursledare och kursdeltagare i klassrummet/kurslokalen (både det fysiska och det digitala) som komplement till studierna i svenska som andraspråk.

Materialet kan också användas som ett uppslagsverk där man enkelt kan hitta förklaringar på enskilda byggstenar i det svenska språket.

Varför säger man så? består av ett antal korta filmer, som med bild och ljud förklarar olika grammatiska moment.

Detta material ska sedan kunna byggas på och utökas med både grammatiskt material och annat material som kan stödja lärprocessen vid språkinlärningen i svenska som andraspråk.

Tanken är också att andra kursledare och organisationer ska kunna redigera materialet för eget behov och även bidra med mer material till hemsidan.

Målet är att sidan ska fungera som en resursbank i svenska som andraspråk för både studerande och kursledare.

 2012-03-29

Monica Öhrn Johansson, projektledare

 

Varför säger man så? är producerat 2012 av Karlskoga folkhögskola för Folkbildningsnätet. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.