Så skapade vi materialet

Bakgrund:

På Karlskoga folkhögskola har vi under många år haft studerande med ett annat modersmål än svenska.

Tidigare var all undervisning i svenska som andraspråk förlagd till klassrummet i både dag- och kvällskurser med kursledaren som stöd.

Från slutet av 1990-talet har vi försökt att göra kurserna tillgängliga även för grupper, som inte har möjlighet att studera i den fysiska miljön på skolan. Vi har därför kurser i ämnet på distans och distansinslag i de fysiska kurserna.

 Vi vet att kursdeltagarna ofta har varierande förmåga att ta till sig ny information och behöver gå tillbaka och repetera olika moment i olika faser av studierna.

När det gäller de distansstuderande har vi insett att det ofta är svårt att med bara text förklara t.ex. grammatiska moment. Genom att kombinera skrift, bild och tal tillför man ytterligare en dimension, som tidigare endast kunnat användas med hjälp av redskap i det fysiska rummet.

Med hjälp av de digitala läromedlen kan också inlärningstakten anpassas individuellt med hjälp av tekniken. Programmen kan stoppas och spelas på nytt, vilket ger alla deltagare möjlighet att ta in kunskapen i sin egen takt.

Genom projektmedel från Folkbildningsrådet fick vi möjlighet att under 2011 påbörja skapandet av en portal med digitalt studiematerial som skulle kunna användas i sv2-inlärningen.

Produktion

Vi började med att ta fram underlag för materialet. Därefter gjorde vi presentationer med hjälp av PowerPoint och Word.

Vi kompletterade sedan texterna med egna foton och fria bilder från Internet.

När underlaget var klart spelade vi in bilderna från datorskärmen med hjälp av gratisprogrammet Screencast–o- matic. Samtidigt spelade vi också in våra förklaringar till de olika momenten.

 I en del av filmerna lade vi också in ljud/musik från Multiamediabyrån.

 Därefter förde vi över filmerna till Youtube …………

…….. och slutligen skapade vi en hemsida med hjälp av WordPress där materialet nu finns tillgängligt.

 

 

2012-03-29

 Monica Öhrn Johansson, projektledare

Varför säger man så? är producerat 2012 av Karlskoga folkhögskola för Folkbildningsnätet. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

 

 

 

 

 

Comments are closed.