Start

Välkommen till Varför säger man så?

Har du ett annat modersmål än svenska?
Då kan du använda det här digitala studiematerialet som stöd för inlärningen i svenska som andraspråk.

Materialet kan användas såväl i närstudier som i distansstuder.
Här finns ett antal korta filmer som i ord och text beskriver olika grammatiska moment och hur det svenska språket är uppbyggt.
Materialet kommer att byggas ut och kompletteras efter hand.

Comments are closed.